Julkisivuremontin alkuvaiheet

renovationNiin kuin kaikki isot peruskorjaukset, myös julkisivuremontti vaatii huolellista suunnittelua taloyhtiöltä. Kun remontin tarve on tullut ilmeiseksi eikä rappausta saada enää paikkauksilla tai muilla konsteilla korjattua, yhtiökokous päättää julkisivuremontin toteuttamisesta.

Taloyhtiön hallitus pyytää tarjouksia eri rakennusyrityksiltä, jotka tekevät julkisivuremontteja. Kannattaa esimerkiksi kysellä lähiseudun taloista, joissa remontti on jo tehty, mitä yrityksiä he käyttivät ja millaisia kokemuksia heillä oli. Vanhoissa kivitaloissa saattaa olla erilaisia koristereunuksia ja muita erikoisuuksia, joiden korjaamiseen tarvitaan erityisiä taitoja. Myös museovirastolla saattaa olla näkemyksensä siitä, mikä talon värin tulee olla. Näihin kaikkiin seikkoihin kannattaa perehtyä ennen urakan tekevän yrityksen valintaa.

Remonttia edeltävää vaihetta kutsutaan hankesuunnitteluksi. Aluksi tarvitaan ammattilainen tekemään arvio korjaustarpeesta. Mahdollisesti myös tarkempi kuntotutkimus on tarpeen. Kaupunkikuvaan liittyvät näkökulmat talon ulkonäön suhteen huomioidaan tässä vaiheessa. Vanhemmissa taloissa saatetaan tarvita arkkitehtiä laatimaan julkisivu- ja detaljipiirustus, joilla hankkeelle haetaan rakennuslupa. Kun lupa on saatu ja korjausvaihtoehdoista on päätetty, remontille tehdään saatujen tietojen pohjalta alustava budjetti ja korjausaikataulu. Taloyhtiö hankkii myös yhtiökokoukselta päätöksen siitä, että julkisivuremontti voidaan toteuttaa. Myös hankkeen rahoituksesta päätetään ja sovitaan yhtiökokouksen yhteydessä.

Ennen kuin tarjouspyynnöt voidaan lähettää eri urakoitsijoille, projektista tehdään tekninen suunnitelma. Siinä päätetään teknisistä ratkaisuista, määritellään julkisivun rakenteet, nimetään käytettävät tuotteet ja työtavat ja valmistetaan työselitys ja piirustukset toteutusta varten. Urakkatarjouspyynnöt lähetetään näiden tietojen pohjalta.

Kun julkisivuremontille on valittu urakoitsija, tehdään urakasta sopimus. Sopimuksessa määritellään tarkkaan mm. korjauksen aikataulu, kustannukset, asukkaiden asumismukavuuteen liittyvät asiat jne. Myös sopimussakosta on hyvä sopia, siltä varalta jos hanke sattuu viivästymään.

Itse remontti alkaa sillä, että urakoitsijan paikalle järjestämä telinefirma pystyttää telineet talon korjattavan seinän eteen. Telineiden pystytys vaatii usein ainakin pari päivää. Tämän jälkeen ikkunat suojataan paksulla muovilla. Muovi on yleensä läpinäkyvää, joten huoneistoihin pääsee jonkin verran valoa. Telineet puolestaan verhotaan pressuilla, jotta hiekkapuhalluksessa ja piikkauksessa irtoava aine ei leviäisi ympäristöön. Talon asukkaita neuvotaan teippaamaan ilmastointiteipillä kaikki venttiilit ja ikkunoiden raot, jotta pöly ei leviäisi asuntoihin.

Remontti alkaa vanhan julkisivun poistamisella. Tämä herättää paljon melua ja pölyä. Rappausvaihe on sotkuisempi mutta ei niin äänekäs. Yhden seinäpinnan osalta remontin kokonaiskesto on 2-3 kk.

Leave a Reply